De Anamorfose: Sleutel tot d’n Hiemel
Op het Vrijthof te Maastricht was in de zomer van 2014 een onbegrijpelijke vlek geschilderd…. Bekeken vanuit de toren van de Sint Jan op 45 meter hoogte, gaf de schildering op spectaculaire en driedimensionale wijze zijn geheim prijs. Nu, zomer van 2015 tot en met de herfstvakantie kun je het geheim opnieuw ontrafelen!

Zomercolumn van de NOS

Volgens de legende zou de apostel Petrus één van de sleutels van de hemelpoort aan de Maastrichtse Sint-Servaas geschonken hebben. Vandaar dat op het Vrijthof een spiegel is geschilderd waarop de hemel met een kruisvormig sleutelgat wordt gereflecteerd, waarin de sleutel past.


De Anamorfose: de techniek
Het woord anamorfose is samengesteld uit de twee Griekse termen ana (terug) en morfein (vormen). Hiermee wordt bedoeld dat een vervormd beeld wordt terug gebracht in een bedoelde vorm. De anamorfose kan worden gezien als een perspectivische vertekening. Vooral in de zeventiende en achtiende eeuw was het een geliefd spel onder de elite om zich te vermaken met deze mysterieuze afbeeldingen, waarin ook erotische verhalen zaten verborgen. De anamorfose op het Vrijthof maakt gebruik van de techniek waarbij de waarnemer een positie moet zoeken om een goed beeld te krijgen van het onderwerp.

In 2013 was er ook een Anamorfose te zien; duiken naar Bèr.

Dit kunstwerk is tot stand gekomen dankzij:

BV Limburg, concept

Maurer United, ontwerp

Akzo Nobel, Sikkens verf

Manny & Izy Dassen, kunstenaarsduo

Sint Janskerk Maastricht

 

Recent Posts